Ledigheten vil øke

Statsminister Jens Stoltenberg varsler økt arbeidsledighet i 2009. Han viser til Statistisk sentralbyrås prognose, som tilsier en dobling av dagens ledighet opp til 100.000 mennesker.