Svada for sjelen

Det er noe dypt uetisk over politisk retorikk som ikke bunner i fakta.