Fremtidens sentra

Kommunene i Knutepunkt Sør er i ferd med å planlegge utformingen av fremtidens sentra.