• Dessverre ser vi at kvinner ikke prioriteres. I dokumenter til Stortinget nevnes de knapt og 800 tusen kroner sendes daglig til Nederland for å betale for menns soning. Her hjemme kuttes det i budsjettene til kvinner, skriver artikkelforfatteren. FOTO: NTB Scanpix

Egen kvinneavdeling i fengsel i Agder

Arbeiderpartiet vil bedre soningsforholdene for kvinner, derfor har vi fremmet forslag om egen kvinneenhet i Agder fengsel, når det skal bygges.