Et kvinnehav styrt av menn

Kan motstanden mot kvinner som prester og ledere også handle om makt, og at Bibelen benyttes for å forsvare denne makten?