Bistand nytter – hvis man lar kvinnene bestemme selv

Gir vi pengene til Marianna i Niger, eller hennes medsøstre i Uganda eller Zimbabwe, så kommer de til å bruke dem klokt.