Politisk ansvar

Det blir stramme kommunebudsjetter i Kristiansand de nærmeste årene.