Lite medfølende

Natasha Pedersen fra Kristiansand har i ett og et halvt år kjempet en innbitt kamp for å unngå at hennes multihandikappede datter blir sendt på institusjon.