En kirke i dype endringer

Enhver generasjon står i fare for å overvurdere hvor enestående den er, innbille seg at den er så forskjellig fra tidligere tider. Vi vil gjerne oppfatte oss selv og vår tid som unike.