Slepebåtberedskapen

Bulkskipforliset utenfor Langesund har igjen aktualisert spørsmålet om slepebåtberedskap på sørlandskysten.