Som en vantro ser det

Det er noe grunnleggende historieløst over debatten om islam og æresdrap, slør og tvangsekteskap.