Livssynsnøytral katastrofehåndtering

For 16 år siden skjedde en tragisk bussulykke i Måbødalen.