Krigen mellom Israel og Hamas

Jeg er veldig skuffet over hvordan massemedia i Norge framstiller krigen mellom Israel og Hamas.