• Kristiansandsregionen har hatt en god utvikling, skriver artikkelforfatteren. Regionen er blant dem med høyest vekst. Bildet er fra kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanners besøk i Kristiansand i februar. FOTO: ARKIV

Kommunereformen - fakta og myter

Jeg tror ikke løsningen er at Lillesand, Vennesla, Birkenes, Songdalen og Søgne blir bydeler i stor-Kristiansand. Jeg er heller ikke sikker på at det er bedre for Kristiansand.