• Regjeringen åpner nå opp for utstrakt bruk av midlertidige ansettelser, skriver innsenderne. Det foreslås at arbeidsgiver kan ansette folk midlertidig i 9, eventuelt 12, måneder – uten noen begrunnelse. FOTO: ILL. FOTO: NTB SCANPIX

Et historisk vendepunkt

I disse dager oversender Unio sitt høringssvar til regjeringens forslag om ny arbeidsmiljølov.