• Nå har ministeren varslet endringer i rammebetingelsene for å unngå subsidiering av næringsavfall – avfall som skulle sørge for at Returkrafts kapasitet ble fylt opp inntil husholdningenes avfallsmengde krevde hele kapasiteten, skriver innsenderen. FOTO: ARKIV

Det skal ikke være lett …..

Jeg har med interesse fulgt de mange skriverier og meningsytringer om Returkraft AS den siste tiden.