Statstilskudd som profitt

På ny vurderes asylmottak i Bygland kommune, leser vi i dagspressen. Og det i et område med svært begrenset bussrutetilbud, nærmest hermetisert, utelukket fra omverdenen.