Følg meg!

Det holder at Jesus sa ”følg meg” da kan enhver som ønsker det få prøve.