• Innsenderen nevner Eilert Sundt vgs som et eksempel på et studiested som bør bygges ut. I Farsund har skolen gjennom mange tiår utviklet en identitet og den bør derfor fortsatt ligge i Listers største by. FOTO: Torbjørn Witzøe

Skolebruksplan for Lister vgs

Den videregående skole i Lister har i dag sine avdelinger i Flekkefjord, Kvinesdal, Farsund og Lyngdal.