• I TRAFIKKEN: Artikkelforfatteren mener det er skremmende nå UP-sjef Øystein Krogstad sier at politiet bare pirker borti toppen av et isfjell når det gjelder bilister som kjører i ruspårivket tilstand. FOTO: SCANPIX

«Passiv drikking» – og passiv alkoholpolitikk

Vi trenger politikere som er opptatt av forebygging, og at hver enkelt av oss er mer bevisst virkningen av alkoholbruk, for egen og andres del.