Sjølvsagt må avisa skrive om kultur

Kultur er ein del av menneskelivet.