UiA og statsbudsjettet

Jeg er glad for at regjeringens forslag til statsbudsjett prioriterer kunnskap høyt.