Sukkenes bro

Vi har ikke innsyn nok til å fordele skyld og ansvar.