• Uansett hvilken framtidig driftsmodell som velges, og uansett hvor sykehusene er/blir lokalisert, er det SSHFs ansvar å sikre at de per i dag 6,3 milliarder kronene anvendes på best mulig måte til beste for pasientene, skriver artikkelforfatteren. FOTO: ARKIV

Hell ikke barnet ut med badevannet!

Velges en sykehusstruktur som binder opp ressurser på bekostning av pasientbehandling og kvalitet, vil dette på sikt undergrave helseforetakets eksistensgrunnlag.