Uviktig kunnskap om matproduksjon

Kunnskap om produksjon av mat er ikke så viktig. Det mener i hvert fall Vest-Agder Fylkeskommune som vil legge ned fylkets eneste offentlige videregående skole som utdanner agronomer.