Frihet til å leve, rett til å dø?

Omdal burde vite at retten til reservasjon med henvisning til samvittighetsgrunner har svært dårlige kår for tiden.