De vergeløse barna

Uten å ansvarliggjøre og mobilisere oss foreldre, kan arbeidet med å redusere mobbing bli umulig.