Gode, gamle nikkelverket

I år har Xstrata Nikkelverk investert for 200 millioner kroner.