• VIKTIG: Høyskolen BI er blitt viktig for Sørlandet, og må ikke forsvinne fra Kristiansand. FOTO: Arkiv

Nedleggelse av BI må unngås

BI spiller en viktig rolle for kompetansebyggingen på Sørlandet.