Hvorfor bruker du ikke Finansportalen?

Holdningen om at bankøkonomi er kjedelig og uinteressant kan være svært kostbar.