Grønn revolusjon

I 1989 falt Muren. Nå er revolusjonen i gang i Nord-Afrika og Midtøsten.