Naturlig og syntetisk lykke

Mange valgalternativer har vist seg å medføre en betydelig tvil om en har valgt riktig, og slik tvil kan ødelegge gleden over det en har valgt.