Er det rosverdig å avstå fra vold?

Å utøve vold, enten den er kriminelt, religiøst eller politisk motivert, er en grov og straffbar handling i vårt land.