Fusjon for fremtiden

Både HiT og UiA vil være en sentral drivkraft i våre regioner.