• LÆREREN: Kvaliteten på lærerne i skolen spiller en nøkkelrolle for Norges fremtid, derfor må kompetansen styrkes i alle ledd. Lillesand ungdomsskole fikk styrkede lærerressurser fra statsbudsjettet. Her er Julie Nilsen i sving med 8. klasse. FOTO: Hildegunn Mellesmo Aslaksen

Et lærerløft må til

Ingen ting er så viktig for landets fremtidige levestandard og velferdsnivå som kompetansen til morgendagens arbeidstakere.