Ytringsansvar bør finne sted

«Ytringsfrihed bør finde Sted», heter det i Grunnlovens paragraf 100. Ytringsfrihetsparagrafen oppsummerer grunnen med tre ord, nemlig «Sandhedssøgen, Demokrati og Individets frie Meningsdannelse».