Det glade amatørskap

Det heter at den Gud gir et embete gir han også forstand. Gjelder det også våre lokalpolitikere som tildeler seg selv styreverv i hel— og halvoffentlige bedrifter og foretak?