Bakgrunnen er Sørlandet sykehus’ behandling av et komplisert tvillingsvangerskap, som endte med at det ene barnet døde i mors liv og det andre ble født med den alvorlige hjerneskaden cerebral parese. At Pasientskadenemnda gir økonomisk kompensasjon som monner når et ødelagt liv skal forsøkes organisert i hverdagen, er en god ting. Det vi imidlertid er kritiske til i dette tilfellet, er tiden som har gått fra fødselen skjedde i 2005 og fram til beslutningen forelå i år. Det burde ha vært mulig å nå samme konklusjon raskere. At noe av forklaringen er sykehusets mangelfulle og rotete journalføring, gjør bare saken verre.