Dyr moro

Revisorrapportene om det økonomiske dagligliv i to av Quartfestivalens selskaper forteller om en festivalarrangør som trosset alle advarsler.