Hvorfor må Sørlandet Sykehus Arendal ofres?

Et nytt storsykehus på Agder vil neppe være en realitet før mellom 2020 og 2030. I mellomtiden er det avgjørende for oss at Aust Agders befolkning får et fullverdig helsetilbud. Etter sammenslåingen har vi opplevd en stadig nedbygging av sykehuset i Arendal til fordel for Kristiansand.