• FORTJENT? Den kjente franske forfatteren og redaktøren Richard Millet skriver i et essay at "Breivik er utvilsomt hva Norge fortjente". FOTO: SCANPIX

De ansvarlige bak den tilregnelige

Så er han altså tilregnelig. En vi må stille til ansvar. Da må vi vel også gjenoppta debatten om hvor representativ han er. Utenfor Norge har den debatten aldri stilnet.