Harbergs taushet

Før sist stortingsvalg forøkte Høyres førstekandidat i Aust-Agder å profilere seg som «Mr. Sørlandet».