Urovekkende utvikling

Omsetningen av narkotiske stoffer brer om seg i Kristiansand.