Grøn teknologi kan sikre framtida

Miljøteknologi er ikkje ei nisje. Det er eit nytt hovudspor for industrien, ikkje minst i eit teknologisk avansert land som vårt.