• EUROKRISEN: For Hellas er det snart ikke mer å kutte i, skriver artikkelforfatteren. Her ses man en mann som tigger under en demonstrasjon i Athen i februar i år. FOTO: PANAGIOTIS TZAMAROS

Europa brenner

Under ordinære omstendigheter ville jeg ikke hatt behov for å reise inn i nød, sosial uro og revolusjonære tilstander.