Uholdbart sein veibygging

Statens vegvesen la nylig fram forslag til utbygging av veisystemet i kristiansandsregionen.