Hellas – magikere og realister

De fleste grekere forstår ikke hvorfor landet er havnet i en krisesituasjon. Folket blir bevisst holdt uvitende om de misgjerninger sentralpolitikerne har begått de siste tiår.