Skolestruktur for fall

Ansvarlige politikere må tåle støyten som vil komme.