• KVALITET: Venstres Eva Kvelland vil satse mer på kvalitet i skolen, her illustrert med elever fra Borkedalen skole i Lillesand. FOTO: ARKIV

Hodet over vannet

Vår jobb som skoleeier er å sette rektorene i stand til å lede, lærerne i stand til å undervise og elevene i stand til å lære. Det gjør vi gjennom å sikre gode nok rammevilkår; både i form av økonomiske ressurser og tydelige politiske føringer.