I praksis glir vel rollene enda mer over i hverandre enn vanlig i disse valgkamptider, men vi synes godt at Stoltenberg – i det minste partilederversjonen – kunne ha gitt uttrykk for en oppfatning om fylkessammenslåing på Sørlandet. Det blir for svakt og defensivt å vise til at han ikke har satt seg skikkelig inn i saken, og at «det er opp til folket».

Spørsmålet om ett eller to Agder-fylker er politisk høyaktuelt og av historisk betydning. At det vekker følelser, fritar ikke lederen for landets største parti og det ledende regjeringspartiet fra å ha og gi uttrykk for en oppfatning.